Dine kunder bliver hele tiden mere og mere digitale. De er oftere online og der kommer hele tiden nye måder at møde sine kunder på i et væld af sociale medier.

sociale medier
Markedsføring på de sociale medier skaber værdi og tillid til din restaurant, hvilket har en stor betydning for dine kunder. De sociale medier er i dag en vigtig markedsføringskanal til at udbrede kendskabet til og eksponere din restaurant. Din synlighed og engagement på de sociale medier- især Facebook skaber stor troværdighed og følelse af tilhørsforhold.

Det er derfor vigtigt, at du holder din Facebook-side opdateret, arbejder med det visuelle og svarer på kundehenvendelser.

En opdateret Facebook-side kan derved udgøre 3. ben i en online strategi, hvor din JUST EAT platform samt et mini-site med information og viden om din restaurant udgør de to andre ben.